τελευταία ενημέρωση: 11/07/2024    


Το Νησί με φόντο τα Ιωάννινα


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας δικτυακού τόπου e-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Το e- ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων(ΚεΔΔ) και αφορά την παρουσίαση μέσω του διαδικτύου πληροφοριών για την εύρεση στέγης στην περιοχή των Ιωαννίνων και είναι διαθέσιμη για τους φοιτητές και για τα μέλη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η καταχώρηση ανακοινώσεων σε αυτό το δικτυακό τόπο γίνεται δωρεάν.

Καταχωρούνται μόνο ανακοινώσεις οι οποίες αφορούν στέγη διαθέσιμη για τους φοιτητές και τα μέλη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η καταχώρηση μπορεί να γίνει είτε με επίσκεψη του ενδιαφερόμενου στο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου είτε τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Η διαγραφή μιας ανακοίνωσης θα πραγματοποιείται είτε μετά από επίσκεψη του ενδιαφερόμενου στο προαναφερθέν γραφείο, είτε τηλεφωνικώς (από το τηλέφωνο επικοινωνίας το οποίο έχει δηλωθεί κατα την καταχώρηση) είτε αυτόμάτως με την παρεύλευση δύο μηνών απο την ημερομηνία καταχώρησης.

Το ΚεΔΔ, αν και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την μή καταχώρηση ανακριβών στοιχείων, δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και την ακρίβεια των ανακοινώσεων.

« Επιστροφή


Εμφάνιση πληροφοριών κατά:
Κατηγορία

(Τύπος Διαμερίσματος - Αριθμός Δωματίων)

Ημερομηνία

(Καταχώρησης Ενοικιαστηρίου)


Εμφάνιση πληροφοριών κατά:
Κατηγορία

(Τύπος Διαμερίσματος - Αριθμός Δωματίων)

Ημερομηνία

(Καταχώρησης Ενοικιαστηρίου)

 

 
Είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
και αφορά την παρουσίαση πληροφοριών για την ευρεση στέγης, η οποία είναι διαθέσιμη για τους φοιτητές
και για τα μέλη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 
Μία υπηρεσία του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων
Για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2002